Các bác sĩ - TP. Hồ Chí Minh
BS. Rafi Kot
BS. Rafi Kot Nội Khoa, Tổng Giám Đốc kiêm Nhà Sáng Lập
BS. Marco Marenaci
BS. Marco Marenaci Khoa ngoại - Chấn thương chỉnh hình, Chấn Thương
BS. Allan Paras
BS. Allan Paras Cấp Cứu
BS. Miguel de Seixas
BS. Miguel de Seixas Chuyên Khoa Tâm Thần
BS. Bùi Nghĩa Thịnh
BS. Bùi Nghĩa Thịnh Cấp Cứu, Điều Phối Chuyển Viện Cấp Cứu, Hồi Sức Cấp Cứu, Giám Đốc Y Khoa
BS. Carlos Eduardo Tata Rojas
BS. Carlos Eduardo Tata Rojas Khoa ngoại - Chấn thương chỉnh hình
BS. Jane Shadwell-Li
BS. Jane Shadwell-Li Bệnh Nhiệt Đới , Nội Khoa
Khác: