Family Medical Practice
Các bác sĩ - Hà Nội
BS. Rafi Kot
BS. Rafi Kot Nội Khoa, Tổng Giám Đốc kiêm Nhà Sáng Lập
BS. Brian McNaull
BS. Brian McNaull Bệnh Nhiệt Đới , Gan Mật, Giám Đốc Y Khoa
BS. Yaron Atzmon
BS. Yaron Atzmon Nội Khoa
BS. Andres Sosa
BS. Andres Sosa Ngoại khoa
BS. Tena Kovacevic
BS. Tena Kovacevic Phụ Khoa, Sản Phụ Khoa
BS. Collin Jean – Louis Phillipe
BS. Collin Jean – Louis Phillipe Nhi Khoa, Tiết Niệu Sơ Sinh
BS. Đỗ Văn Minh
BS. Đỗ Văn Minh Ngoại khoa
BS. Doãn Khánh Nghĩa
BS. Doãn Khánh Nghĩa Chẩn đoán hình ảnh
BS. Ian Santos
BS. Ian Santos Nhi Khoa
BS. Mathieu Nalpas
BS. Mathieu Nalpas Đa Khoa, Nội Khoa
Khác: