Các bác sĩ - Hà Nội
BS. Rafi Kot
BS. Rafi Kot Nội Khoa, Tổng Giám Đốc kiêm Nhà Sáng Lập
BS. Brian McNaull
BS. Brian McNaull Nội Khoa, Giám Đốc Y Khoa
BS. Yaron Atzmon
BS. Yaron Atzmon Nội Khoa
BS. Andres Sosa
BS. Andres Sosa Khoa ngoại - Chấn thương chỉnh hình
BS. Collin Jean – Louis Phillipe
BS. Collin Jean – Louis Phillipe Nhi Khoa, Tiết Niệu Sơ Sinh
BS. Đỗ Văn Minh
BS. Đỗ Văn Minh Khoa ngoại - Chấn thương chỉnh hình
BS. Doãn Khánh Nghĩa
BS. Doãn Khánh Nghĩa Chẩn đoán hình ảnh
BS. Ian Santos
BS. Ian Santos Nhi Khoa
Bs. Hiroshi Chiba
Bs. Hiroshi Chiba Nội Khoa
Khác: