Các bác sĩ - Hà Nội
BS. Rafi Kot
BS. Rafi Kot Nội Khoa, Tổng Giám Đốc kiêm Nhà Sáng Lập
BS. Brian McNaull
BS. Brian McNaull Bệnh Nhiệt Đới , Gan Mật, Giám Đốc Y Khoa
BS. Collin Jean – Louis Phillipe
BS. Collin Jean – Louis Phillipe Nhi Khoa, Tiết Niệu Sơ Sinh
BS. Đỗ Văn Minh
BS. Đỗ Văn Minh Ngoại khoa
BS. Doãn Khánh Nghĩa
BS. Doãn Khánh Nghĩa Chẩn đoán hình ảnh
BS. Elisabeth Blanchi
BS. Elisabeth Blanchi Phụ Khoa, Sản Phụ Khoa
BS. Ian Santos
BS. Ian Santos Nhi Khoa
BS. Mathieu Nalpas
BS. Mathieu Nalpas Đa Khoa, Nội Khoa
BS. Nguyễn Đàm Chính
BS. Nguyễn Đàm Chính Cấp Cứu, Nội Khoa
BS. Nguyễn Quang Đức
BS. Nguyễn Quang Đức Chẩn đoán hình ảnh
Khác: