Các bác sĩ
BS. Rafi Kot
BS. Rafi Kot Nội Khoa, Tổng Giám Đốc kiêm Nhà Sáng Lập
Bs. Nana Akino
Bs. Nana Akino Phụ Khoa
Tammy-Marie Evertz
Tammy-Marie Evertz Vật Lý Trị Liệu
BS. Allan Paras
BS. Allan Paras Cấp Cứu
BS. Miguel de Seixas
BS. Miguel de Seixas Chuyên Khoa Tâm Thần
BS. Bùi Nghĩa Thịnh
BS. Bùi Nghĩa Thịnh Cấp Cứu, Điều Phối Chuyển Viện Cấp Cứu, Trưởng Khoa Cấp Cứu
Khác: