Khám sức khỏe xin Giấy Phép Lao Động - Care1 (TP. HCM)
Hinh-anh
Khám Sức Khỏe Xin Giấy Phép Lao Động tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Care1

Chúng tôi trân trọng thông báo dịch vụ Khám Sức Khỏe Xin Giấy Phép Lao Động đã chính thức có mặt tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Care1.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hẹn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (08) 3514 0757 hoặc email: care1_reception@vietnammedicalpractice.com

Click vào đây để xem thêm những hình ảnh về cơ sở vật chất của Care1. 
 
 
Family Medical Practice Viet Nam 
 
 
Khác: