Giun sán & Ký sinh trùng
Việt Nam có tỷ lện giun sán cao. Luôn luôn rửa tay vì có thể nhiễm khi tiếp xúc xung quanh như tiền, tay nắm cửa v.v... Thực hiện theo lời khuyên về ăn uống trong cẩm nang này để đảm bảo không bị nhiễm giun sán và các vấn đề về tiêu hoá. Khuyến cáo nên uống thuốc tẩy giun mỗi sáu tháng.
Khác: