Bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục
Bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục là bệnh khá phổ biến ở Việt Nam nhưng chúng ta có thể phòng ngừa bằng tình dục an toàn. Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. 
 
 
 
Khác: