Phương Thức Hoạt Động
Hinh-anh
 
Để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm, quý khách cần phải xuất trình thẻ tín dụng còn hiệu lực và hoàn tất phiếu “Đảm Bảo Thanh Toán và Chấp Thuận Cung Cấp Thông Tin Thẻ Tín Dụng”. Family Medical Practice cam kết bảo mật thông tin thẻ tín dụng của quý khách và không tự động trừ tiền thẻ tín dụng của quý khách mà không có thông báo trước.

Nếu công ty bảo hiểm của quý khách từ chối bất kỳ khoản thanh toán nào (có thể một phần hoàn toàn bộ chi phí), chúng tôi sẽ thông báo và hỗ trợ quý khách thực hiện thanh toán cho phần chi phí bị từ chối này. Trường hợp nếu không nhận được phản hồi, chúng tôi sẽ thông báo và tiến hành trừ tiền từ thẻ tín dụng của quý khách. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách ít nhất 48 tiếng trước thực hiện giao dịch trừ tiền để đảm bao quý khách có thời gian phản hồi.

Chúng tôi mong quý khách hiểu và thông cảm về vấn đề này. Xin quý khách vui lòng tự thanh toán và trực tiếp liên hệ với công ty bảo hiểm để được hoàn lại chi phí.
 
Khác: