Thông báo nghỉ lễ - tháng 4, 5 năm 2017

 

Family Medical Practice Viet Nam
Kính gửi quý bệnh nhân,
Phòng Khám Family Medical Practice xin được thông báo lịch làm việc trong các ngày sau
TP. Hồ Chí Minh
Ngày Địa điểm Giờ làm việc
6/4/2017
Giỗ Tổ Hùng Vương
Diamond Plaza / Cấp Cứu
24/7
Phòng khám quận 2
Đóng cửa
Từ 30/4 đến 2/5/2017
Giải Phóng Miền Nam & Quốc Tế Lao Động
Diamond Plaza / Cấp Cứu
24/7
Phòng khám quận 2
Đóng cửa
EMR ✱9999 và Dịch vụ Cấp cứu vẫn hoạt động 24/24.  
Vui lòng liên hệ quầy Lễ tân để biết thêm thông tin: (08) 3822 7848.
Hà Nội
Ngày Dịch Vụ
Giờ làm việc

Giỗ tổ Hùng Vương (6/4)

 

Giải phóng miền Nam (30/4)

 

Quốc tế lao động (1-2/5)

• Bác sỹ Đa khoa đảm nhận trực nghỉ lễ. 

• Bác sỹ nhi khoa làm việc từ 8:30-17:30 trong các ngày 6/4 & 1-2/5; từ 9:00-14:00 trong ngày 30/04. Quý bệnh nhân vui lòng đặt hẹn trước.

 

• Tất cả các bác sỹ chuyên khoa sẽ nghỉ trong các ngày 6/4; 30/4; 1-2/5. (Bác sỹ chuyên khoa sẽ chỉ được huy động trong những trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp). 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (04) 3843 0748
Đà Nẵng
Ngày Dịch vụ
Giờ làm việc
6/4/2017
Giỗ Tổ Hùng Vương
Tất cả dịch vụ
8:00am-12:00pm
Cấp Cứu
24/7
Từ 30/4 đến 2/5/2017
Giải Phóng Miền Nam & Quốc Tế Lao Động
Tất cả dịch vụ
8:00am-12:00pm
Cấp cứu
24/7
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (0511) 3582 699 hoặc hotline 24/7: 0913 917 303

 

Khác: