Thông báo nghỉ lễ 2 tháng 9 năm 2017

 

Family Medical Practice Viet Nam
Kính gửi quý bệnh nhân,
Phòng Khám Family Medical Practice xin được thông báo lịch làm việc trong các ngày sau
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày Địa điểm Giờ làm việc
2/9/2017
Lễ Quốc Khánh

Diamond Plaza /

Cấp Cứu

24/7
Phòng Khám Quận 2
Đóng cửa
4/9/2017

Diamond Plaza /

Cấp Cứu

24/7
Phòng Khám Quận 2 Đóng cửa
EMR ✱9999 và Dịch vụ Cấp cứu vẫn hoạt động 24/24.  
Vui lòng liên hệ quầy Lễ tân để biết thêm thông tin: (028) 3822 7848.
Hà Nội
Ngày Địa điểm Giờ làm việc

2 - 4/9/2017

(áp dụng giá cấp cứu/ ngoài giờ)

• Bác sỹ Đa khoa đảm nhận trực nghỉ lễ. 

• Bác sỹ nhi chỉ làm việc trong buổi sáng và đầu giờ chiều. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên đặt hẹn trước.

• Tất cả các bác sỹ chuyên khoa sẽ nghỉ trong suốt thời gian này và chỉ được huy động trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (024) 3843 0748
Đà Nẵng
Ngày Địa điểm Giờ làm việc
2/9/2017
Lễ Quốc Khánh
Tất cả dịch vụ 8:00am-12:00pm
Cấp cứu
24/7
4/9/2017
Tất cả dịch vụ 08:00am-12:00pm
Cấp cứu
24/7
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (0236) 3582 699 hoặc hotline 24/7: 0913 917 303

 

Khác: