Thông báo đổi giờ làm việc tại FMP Hà Nội

Family Medical Practice Hanoi xin trân trọng thông báo về việc thay đổi giờ làm việc tại phòng khám, bắt đầu áp dụng từ ngày 12 tháng 1 năm 2015.

Thứ Hai-Thứ Sáu: 8:30-17:30
Thứ Bảy: 8:30-12:30 pm


Xin lưu ý rằng phí khám ngoài giờ (cho cả người Việt và người nước ngoài) sẽ được áp dụng đối với bất cứ thăm khám nào nằm ngoài khung giờ làm việc trên.

Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý bệnh nhân.

Khác: