Thay đổi giờ khám bệnh chuyên khoa Tai-Mũi-Họng, bác sĩ Trần Viết Luân

ENT-Service-new-consultation-hours-at-the-HCMC-Clinic-1.jpg 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ KHÁM BỆNH CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG - BÁC SĨ TRẦN VIẾT LUÂN
 
Thứ hai: 13:30 -16:10
 
Thứ năm: 8:00 - 11:40
 
Thứ bảy: 8:10 - 12:00
 
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng khám Family Medical Practice tại Diamond Plaza Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: (08) 3822 7848.  
 
Khác: