Buổi nói chuyện về cách ăn uống khỏe mạnh với học sinh trường A.B.C.I.S

Family Medical Practice tổ chức một buổi nói chuyện về sức khỏe tại Ngày Hội Ăn Uống Lành Mạnh của trường A.B.C.I.S. Bác sĩ nhi khoa Jonathan Halevy đã có một bài diễn thuyết thú vị cho khoảng 500 học sinh ở độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi về đề tài ăn uống lành mạnh, qua đó cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các bạn học sinh.
 

Family Medical Practice Viet Nam Family Medical Practice Viet Nam
Khác: