Bác sĩ Rafi Kot - Thiết bị y khoa qua một đời chủ: Tại sao không?

Family Medical Practice Viet Nam

Một phóng sự truyền hình gần đây liên quan đến vụ nhập khẩu thiết bị y khoa đã qua một đời chủ do hải quan phát hiện đã tạo ra được sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, phóng sự đã không nhấn tới thêm một bước để đặt câu hỏi “tại sao điều này xảy ra?”.

 

Vui lòng xem nội dung bài phỏng vấn Tổng Giám Đốc Family Medical Practice và Care 1 do Thời báo Kinh Tế Sài Gòn thực hiện.

Khác: