Dành cho doanh nghiệp
Hợp Đồng Thanh Toán Hàng Tháng

Hợp Đồng Thanh Toán Hàng Tháng

Hợp Đồng Thanh Toán Hàng Tháng với Phòng khám Family Medical Pratice cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp một phương pháp dễ dàng để thanh toan các hóa đơn y tế. Thỏa thuận này không bao gồm các khoản phụ phí hoặc phí thành viên khác.
Khám sức khỏe Tổng Quát

Khám sức khỏe Tổng Quát

Family Medical Pratice cung cấp dịch vụ khám Sức Khỏe Tổng Quát nhanh chanh chóng, hiện đại, tập trung tại một điểm. Các gói khám có thể linh hoạt phù hợp với nhu cầu của các cá nhân hay doanh nghiệp, tùy theo độ tuổi, giới tính, tiền sử gia đình, nguy cơ cá nhân và ngân sách.