Môi Trường Đa Văn Hóa
Family Medical Practice Viet Nam

Ngôn ngữ không là rào cản trong giao tiếp ở các phòng khám của chúng tôi.
 
Đội ngũ nhân viên tại tất cả các PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH của chúng tôi đều giao tiếp nền tảng đa ngôn ngữ như: Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Do Thái, Ba Lan, Nga, Nhật, Việt, Hàn, Hoa (Phổ thông, Quảng Đông), Philippines và Mã Lai. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thông dịch 24/24 các ngôn ngữ khác cho bệnh nhân. 
 
 
 
Khác: