Yoga

Với mong muốn hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, Family Medical Practice TP. HCM tổ chức các bộ môn tốt cho sức khỏe tinh thần – giúp người tập có sự liên kết giữa cơ thể và tinh thần. Đó cũng là phương châm chăm sóc sức khỏe từ ngàn xưa – con người muốn khỏe mạnh phải có sự cân đối hài hòa giữa thể chất, xúc cảm, xã hội và tinh thần.

Hiện tại, Family Medical Practice mở lớp yoga hàng tuần tại cơ sở Quận 2. Yoga là bộ môn đem lại sự hài hòa trong cuộc sống; giúp cơ thể khỏe mạnh; tinh thần thuần khiết; nhắc nhở ta luôn yêu bản thân và người khác, cũng như luôn khiêm tốn và nhìn lại chính mình.

Hiện tại, các lớp yoga chỉ đang dạy bằng tiếng Nhật.