Phòng khám tại chỗ

FMP Hà Nội có thể cung cấp cho khách hàng một dịch vụ quản lý y tế cụ thể.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chuẩn bị chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế trong các tổ chức của bạn, Family Medical Practice thiết kế giải pháp tốt nhất cho nhu cầu nhân viên của bạn ở các vùng xa xôi và thành thị của Việt Nam, bằng cách giúp thiết lập các trung tâm y tế vệ tinh tại nơi làm việc của bạn.

FMP Hà Nội có thể giảm lượng thời gian người lao động dành cho công việc đến thăm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoài cơ sở. Ngoài ra, chúng tôi có thể xác định các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chẳng hạn như các máy trạm được thiết kế kém dẫn đến các vấn đề về lưng và cổ.

Thay mặt khách hàng, FMP Hà Nội ban đầu sẽ tiến hành đánh giá y tế tại chỗ: bao gồm các mối đe dọa y tế ngay lập tức, khả năng tiếp cận đối với các cơ sở y tế xung quanh và các nhà cung cấp dịch vụ địa phương. FMP Hà Nội sau đó sẽ cung cấp cho bạn giải pháp y tế của riêng bạn. Điều này sẽ bao gồm các cơ sở y tế, nhân viên, thiết bị và thuốc cần thiết và thông tin liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ địa phương hoặc quốc tế có thể.

Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp cho các thủ tục sơ tán y tế; đào tạo và giám sát sẽ được trao cho các nhân viên nước ngoài và nhân viên địa phương của bạn.

Khi giải pháp y tế đã được triển khai, FMP Hà Nội có thể giám sát tất cả các khía cạnh của kế hoạch bằng cách quản lý phòng khám, nhân viên, thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc men và sơ tán y tế.

Gói phòng khám FMP Hà Nội Off Off Clinic cung cấp dịch vụ đa ngành và dựa trên kinh nghiệm bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Chăm sóc sức khỏe ban đầu của lực lượng lao động địa phương và người nước ngoài
  • Chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp
  • Y tế trước & sau
  • Bác sĩ & Điều dưỡng viên được đào tạo về EMS
  • Đánh giá và cải thiện rủi ro
  • Chính sách & thủ tục
  • Hậu cần
  • Quản lý thông tin
  • Đào tạo & Phát triển

Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Y tế Từ xa của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Phòng Tiếp thị của trung tâm y tế Hà Nội của chúng tôi theo số (09) 0347 7119.

Đọc tiếp