Thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định

MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH THAY ĐỔI theo quy định của nhà nước trong năm nay.

 

Các cuộc gọi từ số điện thoại cố định đến số điện thoại cố định nội tỉnh sẽ giữ như cũ (không cần bấm mã vùng). Các cuộc gọi từ điện thoại di động, gọi từ quốc tế hoặc liên tỉnh đến số điện thoại cố định sẽ phải theo mã vùng mới.

 

Trong vòng 30 ngày sau thời điểm bắt đầu chuyển đổi, mã vùng cũ và mới vẫn hoạt động song song. Trong 30 ngày tiếp theo, các cuộc gọi theo mã vùng mới hoạt động bình thường, các cuộc gọi theo mã vùng cũ sẽ được nghe âm thông báo để hướng dẫn gọi lại theo mã vùng mới.

 

 

Số điện thoại các phòng khám Family Medical Practice sẽ thay đổi như sau:


Từ ngày 11 tháng 2:

ĐÀ NẴNG

Số cũ: (0511) 3582 699 / 700

Số mới: (0236) 3582 699 / 700

 

Từ ngày 17 tháng 6:

HÀ NỘI

Số cũ:  (04) 3843 0748

Số mới: (024) 3843 0748

 

 

TP.HCM

Số cũ:  (08) 3822 7848

Số mới: (028) 3822 7848

Khác: