Thông báo hoạt động khám chữa bệnh dịp Tết Đinh Dậu 2017

 

Family Medical Practice Viet Nam
Kính gửi quý bệnh nhân,
Phòng Khám Family Medical Practice xin được thông báo lịch làm việc trong các ngày sau

Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày Địa điểm
Giờ làm việc
26 / 01 - 01 / 02 / 2017
(Tết Nguyên Đán)
Diamond Plaza / Cấp cứu
24/7
Phòng Khám Quận 2
Đóng cửa
EMR ✱9999 và Dịch vụ Cấp cứu vẫn hoạt động 24/24.  
Vui lòng liên hệ quầy Lễ tân để biết thêm thông tin: (08) 3822 7848.
Hà Nội
Ngày Dịch vụ
Giờ làm việc

26/01 - 01/02/2017

(Tết Nguyên Đán)

Cấp cứu 24/7
Nhi khoa

8.30 - 17.30

(Vui lòng đặt hẹn trước)

Chuyên khoa

Nghỉ làm việc

(Các bác sỹ chuyên khoa sẽ chỉ được huy động trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (04) 3843 0748
Đà Nẵng
Ngày Dịch vụ
Giờ làm việc
26 / 1/ 2017
Tất cả dịch vụ
8:00am-12:00pm
Cấp cứu
24/7
27, 28, 29 / 1 / 2017
Cấp cứu
24/7
30, 31 / 1 / 2017
1 / 2 / 2017
Tất cả dịch vụ
8:00am-12:00pm
Cấp cứu
24/7
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (0511) 3582 699 hoặc hotline 24/7: 0913 917 303
Khác: