[THÔNG BÁO] FMP Quận 1 sửa chữa phòng chẩn đoán hình ảnh

THÔNG BÁO

 

Từ ngày 22/4 đến 8/5/2019, Family Medical Practice Quận 1 sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ lưu bệnh và chẩn đoán hình ảnh để phục vụ sửa chữa phòng chẩn đoán hình ảnh.


Trong thời gian nêu trên dịch vụ lưu bệnh và chẩn đoán hình ảnh sẽ được thực hiện tại FMP Quận 2.


Lưu ý: dịch vụ khám bệnh tại FMP Quận 2 vẫn hoạt động như sau:
- Thứ 2 - Thứ 6: 8h đến 19h
- Thứ 7: 8h30 đến 12h30
- Chủ Nhật đóng cửa.
Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có bất tiện trong thời gian nêu trên.
Ban Quản Lý FMP

 

 

 

 

Khác: