Giờ Làm Việc - TP. Hồ Chí Minh
Hinh-anh

 

Family Medical Practice Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM tại Diamond Plaza hoạt động cấp cứu và xe cứu thương 24/7, 365 ngày / năm.

Giờ Khám Bệnh:
 

TP. Hồ Chí Minh:
Tại Diamond Plaza:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ - 19 giờ
Thứ Bảy: 8 giờ - 16 giờ 30 

Khám Nhi Cuối Tuần (Khám ngoài giờ)
Thứ Bảy: 8 giờ - 17 giờ
Chủ Nhật: 9 giờ - 17 giờ

 

Tại Quận 2:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ - 19 giờ
Thứ Bảy: 8 giờ - 17 giờ 
 

Trung Tâm Khám Tổng Quát Care1
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ - 17 giờ
Thứ Bảy: 8 giờ - 12 giờ
 

 

Khác: