Giờ Làm Việc - Hà Nội
Hinh-anh

Family Medical Practice Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM tại Diamond Plaza hoạt động cấp cứu và xe cứu thương 24/7, 365 ngày / năm.
 
Giờ Khám Bệnh::
 
Hà Nội (24/7):
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ 30 - 5 giờ 30
Thứ Bảy: 8.30 giờ - 12.30 giờ
Khác: