Khám sức khỏe xin nhập học
School Health Check-upsFamily Medical Practice là phòng khám quốc tế được chỉ định để tiến hành kiểm tra sức khỏe nhập học theo yêu cầu* cho học sinh, sinh viên khi đăng ký tại các trường quốc tế hàng đầu ở Việt Nam.

Hiện nay, dịch vụ này của chúng tôi được áp dụng tại các phòng khám ở TP Hồ Chí Minh.

*Các trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam luôn yêu cầu học sinh phải có giấy khám sức khoẻ khi đăng ký nhập học.
 
 
Quy trình khám sức khỏe xin nhập học 
 
Family Medical Practice Viet Nam
 
 
Khác: