Khám sức khỏe xin Giấy Phép Lao Động
Hinh-anh

Theo quy định của Việt Nam, chỉ có những người đã được cấp giấy phép lao động chính thức mới có quyền ứng tuyển vào các công việc có hợp đồng trên ba tháng. Trong đó giấy chứng nhận sức khỏe là một trong những điều kiện cần để xin giấy phép lao động.

 

Tại Việt Nam, chỉ có một số cơ sở y tế được chỉ định trong danh sách chính thức mới đủ thẩm quyền thực hiện khám sức khỏe và chứng nhận tình trạng sức khỏe để ứng viên nộp đơn xin việc. Family Medical Practice trân trọng thông báo phòng khám chúng tôi hiện đã được ủy quyền chứng nhận sức khỏe xin giấy phép lao động tại phòng khám Care1 TP.HCM và phòng khám Care24h Hà Nội. Giấy khám sức khỏe của chúng tôi có giá trị trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

 
Khác: