Giờ Làm Việc - Đà Nẵng
Hinh-anh

Family Medical Practice Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM tại Diamond Plaza hoạt động cấp cứu và xe cứu thương 24/7, 365 ngày / năm.

 
Giờ Khám Bệnh:
 
Đà Nẵng (24/7):
Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ 00 - 17 giờ 30
Thứ Bảy: 8 giờ 30 - 12 giờ 30
Chủ Nhật: 8 giờ 30 - 12 giờ 30 
(Riêng "khám sức khỏe xin thị thực": Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ 00 - 17 giờ 30)
 
Khác: