Dịch vụ y khoa - Đà Nẵng
Các bác sĩ
Địa điểm & Liên hệ

FAMILY MEDICAL PRACTICE ĐÀ NẴNG
96-98 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:      +84 236 3582 699
Fax:                +84 236 3583 049
24/7:               +84 913 917 303
Email:             danang@vietnammedicalpractice.com

Liên hệ