Phòng Y Tế tại Công Ty, Nhà Máy
Phòng Y Tế tại Công Ty, Nhà Máy
Nhằm giúp thúc đẩy nhu cầu chuẩn bị tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe quốc tế cho các công ty / doanh nghiệp, Phòng Khám Family Medical Practice đưa ra giải pháp tối ưu đáp ứng nhu cầu y tế của người lao động ở các vùng xa và nông thôn của Việt Nam, bằng cách tư vấn thiết lập các trung tâm y tế vệ tinh ngay tại công ty, nhà máy.
 
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế tại chỗ của Phòng Khám Family Medical Practice bao gồm thiết lập phòng / trạm y tế, quản lý, xây dựng đội ngũ nhân viên, nguồn cung cấp, trang thiết bị và dược phẩm.
 
Để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Y Tế tại công ty, nhà máy của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ Phòng Tiếp Thị tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Khác: