Ngân Hàng Máu Lưu Động

Những bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm nên đăng ký tham gia ngân hàng máu lưu động của Family Medical Practice. Việc đăng ký này sẽ hỗ trợ bệnh nhân trg trường hợp tai nạn cần truyền máu và ngược lại.

Tình nguyện viên hiến máu chỉ cần đăng ký với chúng tôi mà không cần cho máu ngay. Chúng tôi sẽ liên hệ với tình nguyện viên hiến máu khi cần thiết và hỗ trợ đưa tình nguyện viên đến bệnh viện truyền máu huyết học để thực hiện hiến máu theo đúng quy trình, tiêu chuẩn và quy định. Tất cả các mẫu máu phải được sàng lọc các bệnh truyền nhiễm để bảo vệ bệnh nhân.

Để đăng ký vui lòng liên hệ số điện thoại (028) 3822 7848, email hcmc@vietnammedicalpractice.com hoặc đăng ký trực tiếp tại quầy lễ tân.

Các nhóm máu hiếm bao gồm AB Rh-, A Rh-, B Rh-, và O Rh-.