Chính sách bảo hiểm

Hệ thống Family Medical Practice cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp “phi tiền mặt: với các công ty bảo hiểm có liên kết trên toàn cầu.

Để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm, bệnh nhân phải xuất trình thẻ tín dụng còn hiệu lực và hoàn tất phiếu “Đảm Bảo Thanh Toán và Chấp Thuận Cung Cấp Thông Tin Thẻ Tín Dụng”. Family Medical Practice cam kết bảo mật thông tin thẻ tín dụng của bệnh nhân và không tự động trừ tiền thẻ tín dụng của quý khách mà không có thông báo trước.

Trường hợp công ty bảo hiểm từ chối bất kỳ chi phí y tế nào (có thể một phần hoàn toàn bộ chi phí), chúng tôi sẽ thông báo và hướng dẫn bệnh nhân thực hiện thanh toán cho phần chi phí bị từ chối này. Bệnh nhân có thể thực hiện thanh toán phần chi phí bị từ chối này ngay tại quầy lễ tân của phòng khám hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu không nhận được phản hồi trong vòng 48 tiếng, chúng tôi sẽ thông báo và tiến hành trừ tiền từ thẻ tín dụng của bệnh nhân.

Family Medical Practice mong bệnh nhân thông cảm và hợp tác cùng chúng tôi trong quá trình yêu cầu thanh toán từ công ty bảo hiểm. Nếu không đồng ý với chính sách và quy trình của chúng tôi, bệnh nhân phải tự thanh toán sau khi thăm khám và thực hiện hồ sơ yêu cầu bồi hoàn từ công ty bảo hiểm.