Tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế

Nếu bạn dự định sinh sống, làm việc và du lịch tại Việt Nam trong thời gian ngắn hay dài, thì bảo hiểm y tế là yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe của bạn khi lưu trú tại đây. Phạm vi bảo hiểm y tế nên bao gồm chi trả cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú cũng như chuyển viện cấp cứu và chuyển bệnh hồi hương.

Việc đến được những cơ sở y tế có thể tiếp nhận và xử lý tốt các ca cấp cứu thật sự là một thử thách. Nếu tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng và cần điều trị y tế cao hơn, chúng tôi sẽ ổn định tình trạng bệnh nhân trước và chọn phương án chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không đến các cơ sở y tế được trang bị tốt ở khu vực lân cận như Thái Lan hoặc Singapore.

Do tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, mọi người nên chuẩn bị và mua bảo hiểm trước khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam cũng có khá nhiều công ty môi giới bảo hiểm đáng tin cậy và bán các gói bảo hiểm quốc tế cho cá nhân và doanh nghiệp.