Tiêm Chủng

Family Medical Practice cung cấp dịch vụ tiêm chủng với những vắc xin cần thiết khi sinh sống và du lịch đến các vùng miền của Việt Nam.

Nếu cần tư vấn về lịch tiêm chủng và các vắc xin cần tái chủng khi đến Việt Nam, bệnh nhân có thể đặt hẹn với bất kỳ bác sĩ nào để được tư vấn Trẻ em dưới 16 tuổi sẽ được tư vấn bởi bác sĩ Nhi khoa.

Lưu ý:

Hãy mang theo sổ tiêm chủng để các bác sĩ có thể tư vấn dựa trên lịch sử tiêm chủng.

Đối với người nước ngoài trước khi chuyển đến sinh sống hay du lịch tại Việt Nam, nên tư vấn với bác sĩ ở nước sở tại về các vắc xin cần tiêm hay tái chủng trong vòng 4-6 tuần trước khi du lịch, hoặc trễ nhất là 2 tuần.

Tuy nhiên, thậm chí hai tuần trước khi khởi hành, vẫn rất hữu ích khi gặp bác sĩ y khoa du lịch. Trước hết, mọi người đều được khuyến cáo nên tiêm chủng thường xuyên trước khi đến Việt Nam, mặc dù các quốc gia khác nhau có thể có các khuyến nghị hơi khác nhau. Các cá nhân ở các độ tuổi khác nhau và với các điều kiện y tế khác nhau có thể cần phải tiêm chủng cụ thể. Vui lòng kiểm tra với bác sĩ riêng của bạn để tìm hiểu những gì được khuyến nghị cho quốc gia cư trú của bạn.

Để biết thêm thông tin, liên hệ FMP Hà Nội theo số 024 3843 0748 máy lẻ 112