X Quang

Các chuyên gia X quang của chúng tôi sử dụng công nghệ hình ảnh y tế để chẩn đoán các bệnh trong cơ thể.

Kỹ thuật hình ảnh của chúng tôi cho phép các bác sĩ của chúng tôi đánh giá chính xác các điều kiện y tế mà không cần phẫu thuật xâm lấn.

Khoa chẩn đoán hình ảnh tại Family Medical Practice cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm:
● X-quang chung
● Quét MRI (Giới thiệu bên ngoài, tùy chọn vận chuyển có sẵn)
● Hình ảnh nhi
● Siêu âm tổng quát (3D / 4D)
● Siêu âm sản khoa & phụ khoa
● Siêu âm tim
● Sàng lọc nội soi