Nha Khoa

Bạn có biết rằng sức khỏe răng miệng của bạn cung cấp manh mối về sức khỏe tổng thể của bạn hay vấn đề trong miệng có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của cơ thể bạn?

Chăm sóc sức khỏe răng miệng của bạn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Thăm thường xuyên đến chuyên gia sức khỏe răng miệng của bạn giúp bạn duy trì một miệng, răng và lợi khỏe mạnh. Tại FMP, chúng tôi cung cấp các dịch vụ nha khoa từ chăm sóc phòng ngừa đến nha khoa nói chung và phục hồi, bao gồm:

  • Điều trị cá nhân
  • Một loạt các tùy chọn thanh toán linh hoạt
  • Các cuộc hẹn cho mọi lứa tuổi

Để đặt phòng, hoặc biết thêm thông tin xin vui lòng gọi (024) 3843 0748 ext 112.