Trạm y tế

Theo cam kết của chúng tôi để sống lành mạnh ngoài chăm sóc y tế, FMP tự hào tài trợ cho các trạm y tế tại các sự kiện thể thao ngoài trời nổi tiếng cho người lớn và trẻ em, đảm bảo an toàn cho những người thi đấu và thách thức giới hạn thể chất của họ để thực hiện lối sống thể thao.

Chúng tôi đã tài trợ cho các sự kiện dành cho trẻ em như Giải đấu vui nhộn Konnit Fast n hiện tại cũng như các sự kiện thể thao dành cho người lớn như Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc, Giải chạy từ thiện BBGV và Chạy xe đạp cân bằng.

Đọc tiếp