Nói chuyện về sức khỏe

Family Medical Practice thực hiện một loạt các buổi nói chuyện về sức khỏe chuyên ngành về một số chủ đề khác nhau cho các cá nhân và các nhóm. Thông tin được cung cấp có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của đối tượng mục tiêu, bao gồm trường học, nhân viên, trợ giúp tại nhà và phụ huynh muốn tìm hiểu thêm về cách bảo vệ sức khỏe của gia đình họ.

Đọc tiếp