Hướng dẫn tham quan phòng khám

FMP Hà Nội tự hào tổ chức các buổi thăm quan phòng khám chúng tôi cho các tổ chức như:
● Các doanh nghiệp quốc tế chuyển văn phòng, nhân viên và gia đình của họ đến Việt Nam
● Tổng công ty giới thiệu nhân viên mới
● Các trường đại học và trao đổi sinh viên từ nước ngoài
● Trường học và mẫu giáo quốc tế trong và ngoài nước

Các chuyến tham quan dành cho sinh viên cho phép trẻ em và thanh thiếu niên có được trải nghiệm trực tiếp trong môi trường y tế; tìm hiểu về các cơ quan và chức năng cơ thể; xem một trung tâm khẩn cấp hoạt động như thế nào; và khám phá bên trong xe cứu thương. Trẻ lớn hơn sẽ được giới thiệu và thiết lập học tập chính thức hơn, cung cấp cho chúng cơ hội đặt câu hỏi chi tiết và có được một số hiểu biết cơ bản về nghề y.

Đọc tiếp