Khử rung tim

Một trong những nguyên nhân chính gây ra suy tim là rối loạn nhịp thất, trong đó tim Heart rung lên mà không đập. Trong vòng 6-8 phút, tim sẽ phẳng và chết não sẽ xảy ra. Điều rất quan trọng trong khung thời gian ngắn này là xử lý một cú sốc điện để thiết lập lại nhịp tim điện tự nhiên. Điều này được gọi là khử rung tim. Bạn không thể khử rung tim cho một người sau khi người đó đã đi thẳng.

Khử rung tim là liên kết thứ ba của Chuỗi sinh tồn AHA (xem phần CPR). Bạn cần một AED (máy khử rung tim ngoài tự động) để thực hiện khử rung tim nhanh. AED bán tự động sẽ phát hiện điện tử tình trạng của bệnh nhân và cung cấp cho bạn các hướng dẫn âm thanh về cách tiến hành.

Thực hiện theo giao thức PAAS:
● Bật nguồn
● Đính kèm miếng đệm
● Phân tích nhịp điệu
● Sốc

Đọc tiếp