Thông tin sơ cứu

FMP CUNG CẤP THÔNG TIN AID ĐẦU TIÊN ĐỂ NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. TRONG MỘT TÌNH HÌNH KHẨN CẤP, LUÔN LUÔN TRẢ LỜI Y TẾ KHẨN CẤP (9999 TẠI TP HCM) ĐỂ GIÚP Đ .. ĐỂ THAM GIA KHÓA HỌC AID ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI, LIÊN HỆ TIẾP TỤC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỰC HÀNH GIA ĐÌNH CỦA BẠN.