Thỏa thuận thanh toán hàng tháng

Một thỏa thuận thanh toán trực tiếp hàng tháng với Family Medical Practice cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi một phương thức dễ dàng để thanh toán hóa đơn y tế. Sự sắp xếp này không liên quan đến bất kỳ khoản phí bổ sung hoặc phí thành viên.

Bằng cách thiết lập một thỏa thuận thanh toán hàng tháng tại một trong những trung tâm y tế của chúng tôi trên cả nước, bạn có thể làm cho mọi việc của nhân viên cũng như các thành viên gia đình của họ trở nên dễ dàng, cho phép họ tận hưởng sự tiện lợi của trải nghiệm không tiền mặt khi đến trung tâm y tế của chúng tôi. Việc sắp xếp có thể được thiết kế riêng tùy thuộc vào phạm vi bảo hiểm và loại dịch vụ mà bạn muốn họ nhận được như một quyền lợi.

Một hóa đơn hàng tháng cũng cung cấp cho công ty của bạn một quy trình hiệu quả và dễ quản lý để thanh toán các lợi ích sức khỏe của nhân viên.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Phòng Tiếp thị của trung tâm y tế gần nhất của chúng tôi theo số (09) 0347 7119.

Đọc tiếp