Phòng Khám Quận 2

95 Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08:00 28 3744 2000
Fax: 08:00 28 3744 6382
Email: d2.recellect@vietnammedicalpractice.com
Cấp cứu: ∗ 9999 hoặc (028) 3744 9000

TIẾP CẬN: Trung tâm y tế quận 2 nằm đối diện Khu phức hợp BP, cổng 2.

Giờ trung tâm y tế
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 sáng, chiều 5:00
Thứ Bảy 8:30 sáng 12/12