Công bố Hợp tác chiến lược FMP Hà Nội – VPBank: “FMP X VPBANK”