Vaccinations

Family Medical Practice cung cấp dịch vụ tiêm chủng và tư vấn tiêm chủng cho các doanh nghiệp có nhu cầu tiêm chủng cho nhân viên đang làm việc tại Việt Nam hoặc khi đi công tác.

Nếu cần tư vấn về lịch tiêm chủng và các vắc xin cần tái chủng, bệnh nhân có thể đặt hẹn với bất kỳ bác sĩ nào để được tư vấn.

Doanh nghiệp có thể đăng ký tiêm chủng cho số đông nhân viên, ví dụ như tiêm chủng vắc xin ngừa cúm mùa định kỳ hàng năm.

Lưu ý:

Hãy mang theo sổ tiêm chủng để các bác sĩ có thể tư vấn dựa trên lịch sử tiêm chủng.

Đối với người nước ngoài trước khi chuyển đến sinh sống hay du lịch tại Việt Nam, nên tư vấn với bác sĩ ở nước sở tại về các vắc xin cần tiêm hay tái chủng trong vòng 4-6 tuần trước khi du lịch, hoặc trễ nhất là 2 tuần. Lịch tiêm chủng ở mỗi quốc gia sẽ khác nhau, nhưng chúng tôi khuyến cáo tất cả mọi người nên tiêm chủng đầy đủ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Tiếp Thị của Family Medical Practice gần nhất.