Dịch Vụ Cấp Cứu và Xe Cứu Thương 24/7

Nếu cần hỗ trợ cấp cứu, gọi số: 0913 917 303

Hoặc đường dây cấp cứu quốc gia: *9999