Khách Hàng của Chúng Tôi

Care 1 cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng quát cho nhiều doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam từ nhiều năm nay, bao gồm:

Visa International

Cathay Pacific Airways

Coteccons Group

L’Oreal Vietnam

Baker & McKenzie

Repsol

Premier Oil

GlaxoSmithKline

Marubeni

Goodyear International

IBM Vietnam

Sumitomo Mitsubishi Banking Corp.

Hewlett Packard

Cach

RMIT International

Vina Capital

Siemens

Adidas

Puma

Group M

Standard Chartered

Citibank

Abbot

Unilever

Deloitte

Phu My Bot Power Co., Ltd

Talisman Vietnam

Tại Care1, chúng tôi hiểu rằng sự thành công và phát triển của một tổ chức phụ thuộc vào việc sở hữu đội ngũ nhân viên khỏe mạnh và hạnh phúc. Do đó chúng tôi không ngừng làm việc với các khách hàng, nhằm tối đa hóa lợi ích cho cả công ty và nhân viên của họ.