Nếu anh chị trên 18 tuổi và có thẻ xanh, VÀ anh chị không có triệu chứng hô hấp, hoặc sốt

anh chị KHÔNG cần làm xét nghiệm nhanh để vào Phòng Khám